Stunt / Actor Action Design

JUN FAN JEET KUNE DO - FILIPINO MARTIAL ARTS - KALI - SILAT - BRAZILIAN JIU JITSU - BOXING - MUAY THAI - MMA - JUDO